Pranešimas lietuviškai auditorijai

 390,00

Pranešimo pritaikymas lietuvių kalbai ir auditorijai. Minimali pradinė sklaida.

Apimtis iki 350 žodžių.

Aprašymas

Užsienio įmonės,  prekės ženklo, produkto ar paslaugos pristatymas Lietuvos rinkai. Adaptuojame užsienietišką tekstą lietuvių kalbai ir auditorijai bei apipavidaliname pranešimą, parenkame sklaidos kanalus.