Sklaidos paketas

Informacijos apie produktą ar paslaugą sklaidos paketas, apimantis vizualinės medžiagos apipavidalinimą ir gaires dėl tolesnės sklaidos.