Vienas kūrybiškiausių, emocijų ir asmeniškumų kupinas, artistiškiausias rašto darbų žanras. Dažnai atrodo, kad kalbos iš tribūnų rėžiamos spontaniškai, tačiau dažniausiai jos pirma būna surašomos popieriuje ir bent keletą kartų repetuojamos, prieš oratoriui žengiant į sceną. Pirmo asmens kalbėjimas, jausmai, emocijos, subjektyvumas ir tendencingi faktai, peršantys auditorijai nuomonę ar raginantys veikti – būdingi kalbų ruožai. Tuo […]